Pilichowo

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Pilichowo na mapie

Pilichowo (dawn. niem. Pillichowo/Heinfriede) - wieś w powiecie kwidzyńskim, w gminie Prabuty.

Spis treści

Historia

W drugiej połowie XVIII wieku pojawia się pierwsza wzmianka o folwarku należącym do Pillicho von Biebersteina.

Jednak już w 1780 roku została wymieniona wolna wieś chłopska Pilichowo.

Do 1905 roku we wsi istniał dwór, a do 1907 roku wiatrak.

W roku 1905 osadę zamieszkiwało 113, a w 1910r. - 113 mieszkańców.

Długoletnim sołtysem we wsi był Konrad Brilling (1912 – 1945).

Wieś była zamieszkana wyłącznie przez ludność ewangelicką.

Do kościoła i szkoły dochodzono do Trumiejek, z którymi w 1928 roku połączono Pilichowo w jedną gminę.

Zmiana dotychczasowej nazwy Heinfriede (dawn. pow. suski) na Pilichowo ustalona została Rozporządzeniem Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 czerwca 1948r. (Monitor Polski nr 059, poz. 363).

Zapisy nazewnictwa

  • Pilkowa
  • Pillkowen
  • Pillichowo
  • Pillikowen
  • Heinfriede
  • Pillichowo
  • Pilichowo

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła

Siedziba gminy: miasto Prabuty


Wsie sołeckie: AntoninKamiennaGdakowoGilwaGontyGórowychyGrodziecJakubowoJulianowoKołodziejeLaskowiceObrzynowoPilichowoPólkoRaniewoRodowoStańkowoStary KamieńSypanicaSzramowoTrumiejki

Miejscowości niesołeckie: Bronowo MałeGórowychy MałeGrażymowoHalinowoKałdowoKleczewoKolonia GąskiKowaleLaskowicki TartakMłyniskoOrkuszPachutkiPałatykiRodowo MałeRumunkiStary MłynZagaje