Rodowo Małe

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Rodowo Małe na mapie

Rodowo Małe (dawn. niem. Klein Rohdau) - wieś w powiecie kwidzyńskim, w gminie Prabuty.

Spis treści

Historia

Osada położona na terenie pagórkowatym, nad brzegiem jeziora Dzierzgoń.

Rodowo Małe, to dawne dobra rycerskie w Pomezanii. Majątek Rodowo Małe w 1864 roku miał 441 hektarów ziemi, w tym 348 ha ziemi ornej, 34 ha łąk i 58 ha lasu. Czysty dochód z gruntu wynosił 5921 marek. Oprócz uprawy roli hodowano bydło i owce.

W majątku było 15 budynków i 8 domów mieszkalnych. Zamieszkiwało go 95 mieszkańców, w tym 29 katolików i 66 ewangelików.

W 1885 powierzchnia Rodowa Małego zmniejszyła się do 369 hektarów. W tym czasie w Rodowie Małym zamieszkiwało 28 katolików i 68 ewangelików.

Około 1900 roku z areału Rodowa Małego sprzedanych zostało około 115 ha ziemi uprawnej, na której powstało 6 zagród chłopskich o powierzchni od 10 do 27 hektarów. Rodowo Małe miało wówczas 290 ha ziemi uprawnej i łąk oraz 75 ha lasu.

Zabudowania majątku usytuowane zostały po południowej stronie drogi z Górowychów Małych do Stążek, nad brzegiem jeziora Dzierzgoń. Obok zabudowy gospodarczej usytuowany był budynek dworski z przylegającym do niego parkiem, rozciągającym się w stronę jeziora.

Dwór rozebrano w latach 70 / 80 – tych XX wieku. Jedyną, ocalałą z niego pozostałością jest glazurowana dachówka użyta na pokrycie prezbiterium odbudowanej po zniszczeniach wojennych – konkatedry w Prabutach.

Park został całkowicie zlikwidowany po roku 1976. Jego teren podzielono na działki letniskowe.

Zmiana dotychczasowej nazwy Klein Rohdau (dawn. pow. suski) na Rodowo Małe ustalona została Zarządzeniem Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 grudnia 1949r. (Monitor Polski nr 008, poz. 76).

Zapisy nazewnictwa

  • 1790 - Klein Rohdau (Srt)
  • 1888 - Rodówko (SG)
  • 1945 - Klein Rohdau (R)
  • 1951 - Rodowo Małe (R)
  • inne spotykane formy (Rodow, Klein Rodau)

Ludność

W poszczególnych latach Rodowo Małe miało następująco:

Rok Ilość domów Liczba mieszkańców
1817 6 36
1831 6 66
1864 8 95
1871 8 123
1885 9 96
1895 8 82
1905 7 72
1910 - 107


Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła

Siedziba gminy: miasto Prabuty


Wsie sołeckie: AntoninKamiennaGdakowoGilwaGontyGórowychyGrodziecJakubowoJulianowoKołodziejeLaskowiceObrzynowoPilichowoPólkoRaniewoRodowoStańkowoStary KamieńSypanicaSzramowoTrumiejki

Miejscowości niesołeckie: Bronowo MałeGórowychy MałeGrażymowoHalinowoKałdowoKleczewoKolonia GąskiKowaleLaskowicki TartakMłyniskoOrkuszPachutkiPałatykiRodowo MałeRumunkiStary MłynZagaje