Zeszyty Kwidzyńskie Nr 12 - Nazwy ulic Kwidzyna, Z historii Kwidzyna i okolic. W kontekście zmian nazw ulic Kwidzyna, Osadnictwo ziemi kwidzyńskiej w świetle nazw osad zaginionych, Nazewnictwo w powiecie kwidzyńskim

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka

Zeszyt Kwidzyński nr 12 wydany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej w 2008 roku poświęcony jest zagadnieniom nazewnictwa obowiązującego w Kwidzynie i powiecie kwidzyńskim.

Jak napisano w słowie wstępnym: "...Należało zmienić niemieckie nazwy ulic, placów i dzielnic znajdujących się na terenie miasta. Zamianie ulegały również nazwy miejscowości, przysiółków, rzek i jezior, a wiele miejscowych nazw obowiązuje nadal wśród mieszkańców i jest używanych w potocznym języku. Dla zapoznania się z nazewnictwem dotychczas występującym zostało przygotowane to wydawnictwo".

Spis treści:

 • Słowo wstępne
 • Od autorów
 • Nazwy ulic Kwidzyna - Anna Dreger
  • Wstęp
  • Zarys historii Kwidzyna
  • Rozwój przestrzenny miasta
  • Wnioski
  • Przypisy
  • Bibliografia
 • Z historii Kwidzyna i okolic - Witold Iwicki
 • Osadnictwo ziemi kwidzyńskiej w świetle nazw osad zaginionych - Witold Iwicki
 • Nazwy miejscowości - Antoni Barganowski, Henryk Michalik

____________________________________________

Redaktor: Henryk Michalik

Projekt okładki: Henryk Michalik

Zdjęcie na okładce: Breite Strasse - ob. Batalionów Chłopskich, ok. 1908 r. (całość zabudowy spalona w 1945 r.) - pocztówka ze zbioru Antoniego i Marka Barganowskich.

Liczba stron: 197

ISBN 978 - 83 - 919625 - 3 - 4