Stürmersberg

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Stürmersberg na mapie

Spis treści

Historia

Początkowo Stürmersberg stanowił samodzielną osadę. W latach 1901/04 folwark przyłączony został do gminy wiejskiej Mareese. W roku 1895 osadę zamieszkiwało 126, a w 1905 r. - 138 mieszkańców.

Zmiana dotychczasowej nazwy Stürmersberg na Górna ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720).

Obecnie jest to teren wsi Mareza.

W 2010 roku rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do mostu przez Wisłę. Droga będzie biegła przez teren dawnej osady. Ostatnie zabudowania zostały rozebrane ok. 2010 roku.

Zapisy nazewnictwa

  • Stürmerberg
  • Stürmersberg
  • Górna

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła