Hintersee

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Hintersee na mapie

Spis treści

Historia

Zajezierze to późna nazwa wsi Ostrów wchłoniętej przez Brachlewo w roku 1928. Wczesna nazwa Zaliwice z przyrostkiem -ice powstała od wyrażenia "ludzie mieszkający za Liwą". Nazwa Ostrów równała się wyrażeniu "wyspa". W roku 1905 osadę zamieszkiwało 93, a w 1910 - 86 mieszkańców.

Zmiana dotychczasowej nazwy Hintersee na Zajezierze ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski Nr 134, poz. 1720). Obecnie obszar Zajezierza jest częścią wsi Brachlewo.

Zapisy nazw

 • 1303 - de Saluitz (UBP)
 • 1378 - Salewicz (Kęt)
 • 1521 - Salewycz (MRP)
 • 1526 - Zelwycze (MRP)
 • 1527 - Zalewice (Kęt)
 • 1763 - Ostrow (ZtM)
 • 1776 - Hintersee (ZtM)
 • 1895 - Zajezierze (SG)
 • 1945 - Hintersee (R)
 • 1951 - Zajezierze (R)
 • inne spotykane formy (Ostrów)

Źródła

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego