Fuchswinkel

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Fuchswinkel na mapie

Spis treści

Historia

Fuchswinkel to przysiółek położony 2 km na wschód od Gniewskiego Pola. W roku 1905 osadę zamieszkiwało 13 mieszkańców.

Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Fuchswinkel na Liszki ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720).

Zapisy nazewnictwa

  • 1682 - Fokswinkiel (F)
  • 1772 - Foswinkel (ZtM)
  • 1850 - Fuchswinkel (ZtM)
  • 1941 - Fuchswinkel (NMS)
  • inne spotykane formy (Vosswinkel, Fosswinkel, Liszki)

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła